Actueel

Bevragingen

BEVRAGING DEEL 2 : Wonen, Ruimtelijke Ordening, Lokale Handel

 

 

 

BEVRAGING DEEL 1 : Mobiliteit & Openbare werken

 

Resultaten vindt U hier : Link

Onder het motto : "Kapelle-op-den-Bos is van JULLIE!" wil GROEN samen met jullie die plannen vormgeven.  Daarom nodigen we iedereen uit op onze tweede "Luister-Praat- en denkavond" op Donderdag 29 Maart - vanaf 19u30 in de Sint-Jozef Kring te Kapelle-Centrum (Mechelseweg 100), met als centrale thema's Wonen, Ruimtelijke Ordening en Lokale Handel.  Elke...

Bij een nieuw jaar horen goede voornemens en plannen voor de toekomst.

Onder het motto : "Kapelle-op-den-Bos is van JULLIE!" wil GROEN samen met jullie die plannen vormgeven.  Daarom nodigen we iedereen uit op onze eerste "Praat- en denkavond" op Maandag 22 Januari - vanaf 19u30 in het CC te Nieuwenrode (Kerkstraat 24), met als centrale thema's...

 

Goed nieuws!  Een tijdje geleden had Groen de problematiek van het onderhoud (of het gebrek ervan) van de bushokjes aangekaart op de gemeenteraad van Juni 2017.

https://groenkapelleopdenbos.be/bushokjes_weer_zichtbaar

Enkele dagen nadien werden de bushokjes vrijgemaakt van onkruid, en werd alles netjes schoongemaakt.

Nu enkele maanden verder zijn we...

 

N-VA en Groen willen met hun afwezigheid op de gemeenteraad van 22 december 2017 een duidelijk signaal geven aan de meerderheidspartijen: geef ons het moderne, sterke en transparante beleid waar u over spreekt maar niet realiseert.

De voltallige oppositie beslist, na gezamenlijk overleg, om de gemeenteraad van 22...

In een straal van 500 meter rond het Sint-Theresia- college ontbraken er tal van verkeersborden, waren ze
beschadigd of bijna onleesbaar. Juist de buurt waar dagelijks honderden scholieren fietsen. Hierdoor
ontstaan onveilige en verwarrende verkeerssituaties. Groen vroeg op de gemeenteraad van 23 oktober 2017
naar een inventaris van alle verkeersborden en een periodiek...

​         ​ ​

 

Onze gemeente ligt er met momenten vuil bij. 

Glasbollen waar van alles gedumpt wordt, hondendrollen op het voetpad, zakjes met huis- en tuinafval in de berm. Zwerfvuil is en blijft een probleem.

Het gemeentebestuur legt de verantwoordelijkheid volledig bij de inwoners van Kapelle-op-den-Bos.

Groen is er van overtuigd dat het...

Dat dit nog steeds kan in een gemeente als Kapelle-op-den-Bos lijkt surreëel, maar is jammer genoeg je reinste realiteit.

Zie artikel Nieuwsblad : http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171016_03135698

 ​

Groen is blij met investeringen in volwaardige voet- en fietspaden. Maar wat de heraanleg van de fietspaden in de Londerzeelseweg betreft is die vreugde van korte duur!

De Londerzeelseweg maakt de verbinding tussen Mechelen en Londerzeel. Dit brengt grote verkeerspieken met zich mee in de spits. De geplande wegversmallingen zullen een vlotte ontsluiting van...

Bushokjes weer zichtbaar!

De bushokjes in Kapelle-op-den-Bos lagen er maar verkommerd bij. Overwoekerende struiken, onkruid en afval maakten de bushokjes onzichtbaar, onaantrekkelijk en onveilig in combinatie met de aanpalende fietspaden. Mooimakers (zwerfvuilactie) en Groen-lid Ronan Christiaens kaartte deze problematiek aan. Dankzij de tussenkomst van Groen op de gemeenteraad werd...

De Mechelseweg Oost krijgt veel auto- en vrachtverkeer te slikken. En daar is de weginfrastructuur niet op aangepast. Dit zorgt dagelijks voor heel wat onveilige situaties voor ouders en kinderen op weg naar de basisschool de Kiem. Groen stelde een proefopstelling voor van éénrichtingsverkeer vanaf de Ernest Claesstraat richting Kleine Heide. Op die manier...

Pagina's